Levla Lärmiljön

Jag arbetar som anställd inom projektet Levla Lärmiljön som pågår i skolan i Umeå Kommun.

Ordet Levla kommer från datorspelsvärlden. Att ”levla upp” innebär att man höjer sig en nivå. Projektet sätter lärmiljön i fokus och vill bidra till att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i problemsituationer.

Ett vägledande stödmaterial har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta åtgärder i lärmiljön.

Kontakta mig gärna för mer information.

Date

22nd juni 2021

Category

Elevhälsa, Utbildning