Kvalitetssäkring

Jag har arbetat med kvalitetssäkring på Forsknings- och Utvecklingsenheten vid Psykiatriska kliniken, NUS. Under det senaste året har jag tillsammans med mina duktiga kollegor utvecklat ett kvalitetssäkringssystem för samtalsbehandling som ska användas på kliniken. Under hösten 2013 genomförde vi en pilotomgång med CORE-systemet men fann att vi behövde underlätta administrationen och anpassa formulären efter vår verksamhet. Systemet är idag webbaserat och anpassat för psykiatrisk vård på specialistnivå. Två gånger per år genomförs klinikvida enkätundersökningar för att fånga patienternas upplevelse av vården. Jag trivs i databaser och bland skattningsskalor och excelark. Hör gärna av dig om du är i behov av att kvalitetssäkra, vi kan prata allt från enskilda behandlingar, grupper till klinikomfattande system.

Date

22nd juni 2021

Category

Kvalitetssäkring