Ensamkommande ungdomar – sexuell hälsa

Tillsammans med distriktssköterska Jonas Jälmbrant har jag utvecklat ett uppskattat utbildningskoncept för personal som möter ensamkommande och nyanlända ungdomar. Utbildningens fokus ligger på nyanländas sexuella hälsa och relationer. Om du har frågor eller vill diskutera möjligheten att köra utbildningen i din kommun/på ditt boende slå en signal på 0702363200 eller mejla.

Bakgrund

Efter att ett flertal ensamkommande ungdomar varit inblandade, både som målsägande och åtalade, i rättsfall gällande sexuella övergrepp uttryckte personal på hvb- och asylboenden i Umeå ett behov av utbildning inom områdena sexuell hälsa och relationer. Via Gruppen för sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn och ungdomar gavs vi uppdraget att utforma en utbildningsinsats för att höja personalens kompetens. Innan utbildningens start fick deltagande boenden möjlighet att uttrycka önskemål om utbildningens utformning och innehåll. Utbildningen var både lyckad och uppskattad vilket ledde till att Rädda Barnen visade intresse för att sprida utbildningen vidare. Genom ett samarbete med Studiefrämjandet, Överförmyndarnämnden och Rädda Barnen gavs utbildningen även för Gode män i Umeåregionen. Utbildningen hölls senast i Östersund på uppdrag av Jämtlands läns landsting och bland deltagarna fanns personal från skola, sjukvård och boenden samt gode män.

Utbildningens syfte och innehåll
Utbildningens syfte är att öka deltagarnas kunskapsnivå gällande sexuell hälsa samt ge möjlighet till viktiga diskussioner och utbyten. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar och falldiskussioner. Innehållet kan anpassas och skräddarsys utifrån specifika behov. De ämnen som alltid innefattas är anatomi och biologi, relationer, kultur, juridik, övergrepp, omskärelse, könsstympning, roller och språk.

Kontakta mig gärna för mer information.

Här kan du ta del av information om utbildningen i Östersund.

Här kan du ta del av utvärderingen som gjordes efter utbildningen för boendepersonal i Umeå. 

 

Date

22nd juni 2021

Category

Utbildning