Elevhälsa

Jag vill vara en del av ett gott elevhälsoarbete som bidrar till barn och ungdomars hälsa och lärande. Elevhälsa börjar i klassrummet. Tidiga insatser, hälsofrämjande arbete. Jag prioriterar handledning och konsultation för att snabbt få till stånd konkreta åtgärder. Arbetar mycket med låg-affektivt bemötande. Som skolpsykolog bidra till positiva lösningar och positiv utveckling. Jag tar många olika elevhälsouppdrag som konsult på skolor, i kommuner men också i enskilda ärenden. Ta gärna kontakt med mig för mer information.

Date

22nd juni 2021

Category

Elevhälsa

Tags
Elevhälsa