Gemensamma vägar

Jag är legitimerad psykolog och baserad i Umeå. Med mina kunskaper inom pedagogisk psykologi vill jag bidra till att skapa goda miljöer med positiva förväntningar. Jag arbetar med handledning, konsultation, utredning och kvalitetssäkring. Alla mina uppdrag tar avstamp i aktuell och relevant forskning. Mina uppdragsgivare är skolor, kommuner, landsting och i särskilda fall privatpersoner. Jag genomför utbildningar och håller föreläsningar för anställda, ideella och privatpersoner.

JAG TILLÄMPAR
Låg-affektivt Bemötande

Låg-affektivt bemötande är ett effektivt sätt att minska konflikter, stress och problemskapande beteende. Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, kravanpassning och konfliktutvärdering.

Läs gärna mer på Bo Hejlskov Elvéns hemsida.

JAG ARBETAR
Evidensbaserat

En evidensbaserad psykologisk praktik innebär en integrering av bästa tillgängliga forskning satt i ett sammanhang med klientens karakteristika, kultur, behov och önskemål. Vid psykologisk bedömning, utredning, problemformulering, handledning intervention och utbildning används empiriskt validerad kunskap för att främja utveckling och förbättra folkhälsan.

Läs gärna mer på Psykologförbundets hemsida.

JAG PRIORITERAR
Tidiga insatser

En strävan mot tidig upptäckt och tidiga insatser är en förutsättning för att kunna arbeta hållbart och långsiktigt. Ju tidigare interventioner desto större effekt. Barn och ungdomar som riskerar att utveckla svårigheter och problem har inte tid att vänta. För att få till stånd de sociala, pedagogiska eller fysiska anpassningar som krävs behöver vi information och kunskap.